STATUT

Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły, znajdują się w nim m.in.:

  •     postanowienia ogólne dotyczące szkoły
  •     informacje o celach i zadaniach szkoły
  •     informacje o organach szkoły
  •     opis organizacji szkoły
  •     prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli 
  •     Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Dokument wewnątrzszkolny - STATUT