RADA RODZICÓW

Skład osobowy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21:

1. Ewa Jakubek - przewodnicząca
2. Izabela Jędrzejak-Czaja - zastępca
3. Wioletta Sendra - skarbnik
4. Agnieszka Rynowiecka - sekretarz
5. Monika Adamczewska 
6. Anna Szczęsna
7. Kornel Graff

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPŁAT NA RZECZ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie  Wielkopolskim informuje, że opłatę na rzecz Rady w roku szkolnym 2020/2021 ustalono na poziomie 350,- zł.
W przypadku rodzeństwa:  za pierwsze dziecko opłata wynosi 100%, a za każde następne 50% całorocznej kwoty.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców w dowolnych ratach.

Numer konta Rady Rodziców: PKO BP O/ Ostrów Wielkopolski 28 1020 2267 0000 4102 0001 9257

Dane do rachunku
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych
im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego
w Ostrowie Wlkp.
Al. Słowackiego 1 c
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
W tytule prosimy wpisać  "wpłata na rzecz Rady Rodziców" oraz nazwisko i imię dziecka