RADA RODZICÓW

Skład osobowy Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24:

1. Ewa Jakubek - przewodnicząca
2. Bernadetta Biała - skarbnik
3. Alicja Jankiewicz - sekretarz
4. Kamila Rodrigues - członek
5. Olga Witkowska  członek

Komisja Rewizyjna:
1. Katarzyna Maury - Krawczyk - przewodnicząca
2. Ewelina Perz - Nadachowska - członek

Regulamin Rady Rodziców

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DAROWIZNY NA RZECZ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie  Wielkopolskim informuje, że kwota darowizny na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

- 300 zł rocznie (kwota bazowa) dla osób, które nie wypożyczają instrumentu z magazynu szkolnego;
- 500 zł rocznie (kwota bazowa plus 200 zł rocznie) dla osób wypożyczających instrument               z magazynu szkolnego.

W przypadku rodzeństwa kwota darowizny za pierwsze dziecko wynosi 100% powyższych stawek, natomiast na każde następne dziecko przysługuje rabat w wysokości 150 zł.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców w dowolnych ratach.

Numer konta Rady Rodziców: PKO BP O/ Ostrów Wielkopolski 28 1020 2267 0000 4102 0001 9257

Dane do rachunku
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych
im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Słowackiego 1 c
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
W tytule prosimy wpisać  "Darowizna na rzecz Rady Rodziców" oraz nazwisko i imię dziecka