ODWOŁANIE ZAJĘĆ

UWAGA! Informacja o odwołanych zajęciach dotyczy tylko zajęć grupowych/ogólnomuzycznych
 

 
Zajęcia z Panem Rafałem Miśkiewiczem
zostają odwołane do dnia
20 maja 2022 r.