ODWOŁANIE ZAJĘĆ

UWAGA! Informacja o odwołanych zajęciach dotyczy tylko zajęć grupowych/ogólnomuzycznych
 

 W poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. zajęcia
z Panem Rafałem Miśkiewiczem zostały odwołane.