ODWOŁANIE ZAJĘĆ

UWAGA! Informacja o odwołanych zajęciach dotyczy tylko zajęć grupowych/ogólnomuzycznych
 

 Zajęcia z Panią Aleksandrą Tomaszewską - Bączyk
zostały odwołane do dnia 20 stycznia 2021 roku.