ZESPOŁY

Radość ze wspólnego muzykowania to często jedno z najwspanialszych wspomnień absolwentów szkół muzycznych. Ogromny wachlarz możliwości, który pozwala powoływać do życia różnorakie zespoły, inspirował nauczycieli ostrowskiej szkoły do podejmowania tego typu działalności.
W karty historii szkoły wpisały się zespoły kameralne, takie jak duety, tria czy kwartety akordeonowe, smyczkowe, gitarowe, instrumentów dętych, kontrabasowe i inne. Stały proces, jakim było tworzenie nowych klas gry na instrumentach oraz rosnąca liczba uczniów pozwolił, z biegiem lat, stworzyć zespoły o nowym charakterze oraz zespoły o zasięgu ogólnoszkolnym, jak orkiestry i chóry.

Wykaz zespołów (kolejność zgodna z czasem powstania zespołu na przestrzeni lat istnienia ZSM)): „Ostrowski Zespół Instrumentalny”, Chór „Con Forza”, „Zespół instrumentalny”, „Zespół smyczkowy”, „Orkiestra Kameralna”, „Zespół Perkusyjny”, Orkiestra „Orfeusz”, Chór Dziecięcy „Eurydyka”, „Kwartet smyczkowy”, Orkiestra „Archetti”, „Big Band Powiatu Ostrowskiego”, „Young Band Ostrów”.

Zapraszamy do opisu zespołów. Materiał wydany z okazji 40-lecia ZSM