Enter Title

Zamówienia publiczne - archiwum

 Ogłoszenie o wyniku.doc

 Zmiana ogłoszenia.doc 
 
 siwz drogi.doc 1.doc 
  
 01-STRONA TYTUŁOWA.pdf 
 
 02-OPIS_TECHNICZNY.pdf

 05-PRZEKROJE_NORMALNE.pdf 
 
 oferta_ETAP-I.pdf

 plan_ETAP-1.pdf
 
 SST_ETAP-1.pdf
 
 Ogłoszenie

 

 ZP-21 zadanie nr 12.doc 
  
 Ogłoszenie.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 13.doc 
  
 przetarg - odpowiedzi na pytania.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 14.doc 
  
 Wynik postępowania.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 16.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 02.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 17.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 04.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 19.doc 
  
 ZP-21_zadanie_nr_15.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 05.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 20.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 06.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 21.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 07.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 01.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 08.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 03.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 09.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 18.doc 
  
 Oświadczenie 1.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 10.doc 
  
 Oświadczenie 2.doc 
  
 ZP-21 zadanie nr 11.doc 
  
 SIWZ.doc
 

Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Słowackiego 1c

 Szkola_Muzyczna_Al.Slowackiego_instal.c.o_przedmiar.pdf 
  
 Kosztorys przedmiarowy - termomodernizacja Al.Slow.1C.pdf 
  
 Przedmiar_przebudowa Bursy na SM.pdf 
  
 zawiadomienie .doc 
  
 Szkola_Muzyczna_Al.Slowackiego_instal.wod._kan_przedmiar.pdf 
  
 Postępowanie przetargowe.doc 
  
 SIWZ.pdf