GODZINY URZĘDOWANIA

Sekretariat szkoły czynny
 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00