GODZINY URZĘDOWANIA

Sekretariat szkoły czynny

w poniedziałek w godz. 8:00 - 18:00 

od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 16:00