ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Pracownicy administracji

Księgowość
Jańska Sabina
Jarzyńska Małgorzata

Sekretariat
Biernat Olga

Pracownicy obsługi
Gądziak Grażyna
Kowalski Mirosław
Młynek Elżbieta
Perdek Zygmunt
Szymanowska Renata

Magazyn instrumentów
Kowalski Mirosław