ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Pracownicy administracji

Księgowość
Jańska Sabina
Jarzyńska Małgorzata

Sekretariat
Biernat Olga
Szymanowska Renata

Pracownicy obsługi
Dolata Alina
Gądziak Grażyna
Kowalski Mirosław
Smolarek Paweł

Magazyn instrumentów
Kowalski Mirosław