WARSZTATY KLARNETOWO-SAKSOFONOWE

Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe

Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe to ogromny sukces i chluba naszej szkoły. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest dyrektor Robert Matuszewski. Warsztaty organizowane są rokrocznie nieprzerwanie od 2003 roku. Pierwsze trzy edycje Warsztatów odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kępnie. W 2006 roku wraz z objęciem przez R. Matuszewskiego stanowiska dyrektora naszej szkoły, imprezę artystyczną przeniesiono do ostrowskiej placówki. W tym czasie w realizację i szeroko pojętą organizację przedsięwzięcia włączyli się: Piotr Słociński – wicedyrektor szkoły oraz Piotr Lewek – kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji.

W początkowych latach liczba osób biorących udział w zajęciach warsztatowych ograniczała się do kilkudziesięciu uczesstników z regionu wielkopolskiego. Z biegiem czasu następował dynamiczny rozwój Warsztatów. Sukcesywnie zwiększano liczbę zapraszanych pedagogów zarówno z kraju jak i zza granicy (Czechy, Francja, USA). Rosła także ilość nauczycieli i uczniów korzystających z tej formy doskonalenia zawodowego. Obecnie w Warsztatach Klarnetowo-Saksofonowych bierze udział blisko 150 uczestników z niemalże wszystkich regionów Polski. Imprezie towarzyszą także liczne koncerty wykonywane przez wybitnych wirtuozów klarnetu i saksofonu, wykłady, wystawy i serwis instrumentów muzycznych. Doceniając rangę, zasięg i profesjonalną organizację przedsięwzięcia w 2008 roku Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe w Ostrowie Wielkopolskim wpisano do kalendarza imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zasięgu Ogólnopolskim. Obecnie jest to jedna z największych tego rodzaju imprez artystycznych w kraju. Celem i zamierzeniem organizatorów jest przekształcenie Warsztatów w Ogólnopolski Festiwal Klarnetowo-Saksofonowy. 

W ramach Warsztatów Klarnetowo-Saksofonowych zajęcia prowadzili: Jerome Laran (Francja), Jonathan Bergeron (USA), Karel Dohnal (Czechy), Irvin Venys (Czechy), prof. Mieczysław Stachura, ad. dr Arkadiusz Adamski, ad. dr Paweł Gusnar, ad. dr Jan Jakub Bokun, ad. dr Dariusz Samól, ad. Jacek Delong, ad. dr Roman Widaszek, ad. dr Tomasz Pruchnicki, mgr Bartłomiej Duś.
Recitale wykonywali: J. Laran – saksofon (trzykrotnie), J. Bergeron – saksofon, K. Dohnal – klarnet, A. Adamski – klarnet, D. Samól – saksofon (trzykrotnie), J. J. Bokun – klarnet, B. Duś – saksofon, studenci: Sławomir Zawadzki – klarnet, Patrycja Wierzbicka – klarnet, Szymon Murawski – klarnet.

Wybór zdjęć