Szkolny konkurs skrzypcowy o tytuł Mistrza Wiolinka

Szkolny Konkurs Skrzypcowy o tytuł Mistrza Wiolinka.
 
W ostatnich latach liczba skrzypcowych konkursów krajowych na etapie   regionalnym, ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym wyraźnie wzrosła. Korzyści dla uczniów z przygotowań i udziału w takich imprezach są ewidentne. Uczeń jest zmotywowany do większej i intensywniejszej pracy, poznaje
i opanowuje obszerniejszy repertuar, częściej też występuje publicznie. Chcąc przygotować skrzypków szkoły ostrowskiej do uczestnictwa w tego typu imprezach nasza szkoła zorganizowała Szkolny Konkurs Skrzypcowy o tytuł Mistrza Wiolinka. Pomysłodawczynią i organizatorką imprezy była Agata Falkiewicz.

Po raz pierwszy Konkurs odbył się w 2010 roku, z zamysłem cyklicznej szkolnej, jednoetapowej imprezy muzycznej przeznaczonej dla najmłodszych skrzypków (klasa I i II sześcioletniego cyklu kształcenia oraz klasa I cyklu czteroletniego).

 

Według Regulaminu, każdy z uczestników konkursu ma do przygotowania dwie miniatury skrzypcowe: utwór obowiązkowy (inny dla klasy pierwszej, inny dla drugiej) oraz utwór dowolny. Obowiązuje wykonanie programu z pamięci. Utwory obowiązkowe dobierane są zawsze z literatury skrzypcowej kompozytorów polskich, aby dodatkowo propagować muzykę polską. Skrzypkowie przesłuchiwani są przez swoich szkolnych nauczycieli, wszystko po to, aby stworzyć przyjazną, bezstresową atmosferę, aby każdy początkujący skrzypek mógł zaprezentować swoje umiejętności.

Laureaci i jury


2010
Mistrz Wiolinek - Julia Wietrzyńska z kl. I SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz.
I Wicemistrz - Zuzanna Adamczak z kl. II SCN, uczennica pani Krystyny Rusek.
II Wicemistrz - Julia Puchalska z kl. I SCN, uczennica pani Małgorzaty Handke.
Jurorzy: Krystyna Rusek, Izabela Garyantesiewicz, Radosław Maniak - przewodniczący

2011
Mistrz Wiolinek - Gabriela Balcerek z kl. I SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz.
I Wicemistrz - Julia Wietrzyńska z kl. II SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
II Wicemistrz  - Julia Puchalska z kl. II SCN, uczennica pani Małgorzaty Handke.
Jurorzy: Krystyna Rusek, Izabela Garyantesiewicz, Małgorzata Handke, Radosław Maniak - przewodniczący

2012
Mistrz Wiolinek -  Weronika Hoffmann z kl. II SCN, uczennica pani Małgorzaty    Handke.
I Wicemistrz – Gabriela Balcerek z kl. II SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
II Wicemistrz  - Anna Wołowicz z kl. I CCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
Jurorzy:  Krystyna Rusek, Irena Świątek, Małgorzata Handke, Radosław Maniak – przewodniczący

2013
Mistrz Wiolinek  - Patrycja Wołowicz z kl. II SCN, uczennica  pani Agaty Falkiewicz
I Wicemistrz - Anna Gajda z kl. I SCN, uczennica pani Krystyny Rusek
II Wicemistrz  - Martyna Prus z kl. II SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
Jurorzy: Krystyna Rusek, Izabela Garyantesiewicz, Radosław Maniak - przewodniczący

2014
Mistrz Wiolinek - Hanna Wojtkowiak z kl. II SCN, uczennica pani Małgorzaty Handke
 I Wicemistrz - Zuzanna Greber z kl. II SCN, uczennica pani Małgorzaty Handke
II Wicemistrz - Katarzyna Grzywacz z kl. I SCN, uczennica pani Małgorzaty Handke
Jurorzy: Krystyna Rusek, Izabela Garyantesiewicz , Małgorzata Handke, Radosław Maniak – przewodniczący.

2015
Mistrz Wiolinek – Marta Popiel z kl. II SCN, uczennica pani Krystyny Rusek
 I Wicemistrz – Nadia Wietrzyńska z kl. II SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
II Wicemistrz – Gabriela Powałowska z kl. I CCN, uczennica pani Izabeli Garyantesiewicz
Jurorzy: Krystyna Rusek, Izabela Garyantesiewicz , Małgorzata Handke, Irena Swiątek, Agata Falkiewicz.

2016                                                                                                                                                                                                          Mistrz Wiolinek - Olga Szcześniak z kl. I SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
Wicemistrz - Kinga Kempińska z kl. II SCN, uczennica pani Ireny Świątek 
II Wicemistrz - Olga Jeziorek z kl. I SCN, uczennica pani Justyny Wąsowskiej
Wyróżnienia: Liliana Biała (kl. I SCN, naucz. J. Wąsowska), Anna Borońska (kl. I SCN, naucz. A. Falkiewicz), Jagoda   Poluszczyk (kl. II SCN, naucz. Justyna Wąsowska)
Jurorzy: Krystyna Rusek. Irena Świątek, Justyna Wąsowska, Agata Falkiewicz.

2017                                                                                                                                                                                                          Mistrz Wiolinek - Anna Borońska z kl. II SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
Wicemistrz - Agata Gawrońska z kl.I uczennica pani Izabeli Garyantesiewicz
II Wicemistrz - Liliana Biała z kl. II, uczennica pani Justyny Wąsowskiej
Wyróżnienia: Bartosz Wieczorek (kl. I SCN, naucz. I. Świątek), Lena Wietrzyńska (kl. II SCN, naucz. J. Wąsowska), Amelia Weronika Wojtysiak (kl. I SCN, naucz. I. Świątek). 
Jurorzy: Krystyna Rusek, Irena Świątek, Izabela Garyantesiewicz, Małgorzata Handke, Agata Falkiewicz.  

2018 
Mistrz Wiolinek - Agata Gawrońska z kl. II SCN, uczennica pani Izabeli Garyantesiewicz
Wicemistrz - Marta Sufryd z kl. I CCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
II Wicemistrz - Martyna Kowalczyk z kl. II SCN, uczennica pani Agaty Falkiewicz
Jurorzy: Krystyna Rusek, Izabela Garyantesiewicz, Irena Świątek, Małgorzata Handke, Agata Falkiewicz.                         

2019     
Mistrz Wiolinek - Cezary Bednarczyk z kl. I SCN, uczeń pani Izabeli Garyantesiewicz
Wicemistrz - Bartosz Gąsiorek z kl. I SCN, uczeń pani Małgorzaty Handke
II Wicemistrz - Samuel Graff z kl. II SCN, uczeń pani Krystyny Rusek
Jurorzy: Krystyna Rusek, Izabela Garyantesiewicz, Małgorzata Handke, Agata Falkiewicz                                                                    

 

 

Szkolny Konkurs Skrzypcowy o tytuł Mistrza Wiolinka wypełnił istniejącą wcześniej lukę i od wielu lat wpisał się na stałe do kalendarza spotkań najmłodszych skrzypków szkoły. Stworzył uczniom możliwość prezentacji własnych osiągnięć w konfrontacji z rówieśnikami, która ubogaca, rozbudza aktywność muzyczną i daje zapał do dalszej pracy z instrumentem. Wydobył na światło dzienne utalentowanych skrzypków naszej szkoły i otworzył przed nimi drogę do dalszych sukcesów. Laureatom Mistrza Wiolinka udało się zdobyć wysokie noty na konkursach krajowych i zagranicznych  (Julia Wietrzyńska, Julia Puchalska, Gabriela Balcerek, Weronika Hoffmann, Hanna Wojtkowiak, Zuzanna Greber, Olga Szcześniak, Liliana Biała, Anna Borońska, Agata Gawrońska).