Enter Title


Punkt Konsultacyjny CEA specjalność gitara klasyczna.

Punkt powstał dzięki inicjatywie nauczyciela gitary ZSM, Jarosława Koconia oraz staraniom dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie Dariusza Michałowskiego i działał od listopada 2009 r. Co roku organizowanych było kilka spotkań dla nauczycieli i uczniów, w których uczestniczyć mogli także rodzice, czy opiekunowie uczniów. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodych gitarzystów i ich pedagogów z Regionu Wielkopolskiego, a także z Lubuskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego. Zajęcia mały formę seminariów, lekcji otwartych i konsultacji. Była to nieodpłatna forma dokształcania, stworzona zarówno dla początkujących nauczycieli, jak również dla bardziej doświadczonych pedagogów. Celem działalności Punktu Konsultacyjnego była m. in. wymiana doświadczeń, czy zapoznanie nauczycieli z najnowszymi metodami pracy w zakresie nauczania gry na gitarze w szkołach I i II stopnia. W 2018 roku Punkt, z przyczyn obiektywnych, zawiesił swoją działalność.

 Najważniejsze tematy spotkań organizowanych w ramach Punktu to prawidłowe kształtowanie aparatu gry w pierwszej fazie nauczania oraz jego korekta w późniejszym etapie, dobór właściwej literatury, specyfika pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi oraz z dziećmi o szczególnych problemach edukacyjnych. 

Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli szkół muzycznych  i wykładowców akademickich. W Ostrowie Wielkopolskim zajęcia prowadzili m.in.: prof. Wanda Palacz (AM Katowice), prof. Jerzy Nalepka (AM Łódź), prof. Piotr Zaleski (AM Wrocław i Poznań), prof. Marcin Zalewski (UMiFC Warszawa), st. wykł. Ryszard Bałauszko (UMiFC Warszawa), dr Waldemar Gromolak (AM Wrocław), st. wykł. Marek Zieliński (AM Wrocław), mgr Iwona Bodziak (PSM I i II st. Sanok), mgr Wojciech Lipiński (ZPSM Kielce), mgr Dariusz Michałowski (PSM I i II st. Suwałki, PSM I st. Augustów), mgr Jarosław Kocoń (ZSM Ostrów Wielkopolski, PSM I i II st. Kalisz).

Należy zauważyć, że uczniowie uczestniczący w zajęciach Punktu Konsultacyjnego byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani w konkursach gitarowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz na ogólnopolskich przesłuchaniach gitarowych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Działalność Punktu nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie i pomoc dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim Roberta Matuszewskiego, ale także Sekretariatu Szkoły.

Punkt Konsultacyjny CEA – specjalność klarnet i saksofon. Działał w naszej szkole od 2011 do 2018 roku.


Punkt Konsultacyjny CEA – specjalność fortepian. Działał w naszej szkole od 2014 do 2018 roku.

 


 

 
Articles