KONCERTY SZKOLNE

KONCERTY SZKOLNE

Koncerty w wykonaniu uczniów i pedagogów ZSM stanowią jeden z najważniejszych elementów życia szkoły. Wśród nich miejsce szczególne zajmują „Koncerty Galowe”, których celem jest ukazanie osiągnięć szkoły muzycznej
w danym roku szkolnym. Początkowo stosowaną nazwę „Koncert szkolny” zmieniono, by podkreślić jego doniosły charakter. „Koncerty Galowe” realizowane są w dwóch odsłonach. W jednej wykonawcami są uczniowie SM I st., w drugiej – SM II st. Podobne w swoim założeniu do „Koncertów Galowych" były koncerty pod tytułem „Zaczynali u nas”. Przed rokiem 2008, gdy szkoła nie posiadała własnej sali koncertowej, „Koncerty Galowe” odbywały się w gościnnych murach Auli I Liceum Ogólnokształcącego, Auli Zespołu Szkół Technicznych, w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w Ostrowskim Centrum Kultury.

Koncertami o wyjątkowej randze są recitale dyplomowe uczniów klasy VI SM II st. Na przestrzeni lat, znaczna część tych koncertów, wpisała się w pamięć słuchaczy jako wyjątkowe muzyczne projekcje, świadczące o wysokim kunszcie wykonawczym uczniów kończących etap kształcenia na poziomie średnim.

Owoce mozolnej pracy, wykonywanej w danym roku szkolnym na lekcjach indywidualnych z nauki gry na instrumencie oraz na zajęciach różnych zespołów muzycznych, są prezentowane na licznych szkolnych koncertach i popisach. Cieszyły się one, i nadal cieszą, niesłabnącym powodzeniem, przyciągając nie tylko rodziny uczniów. Koncerty
i popisy: klas poszczególnych pedagogów, międzyklasowe, sekcyjne i międzysekcyjne oraz wszystkich zespołów, dają możliwość prezentacji umiejętności każdemu uczniowi szkoły. Ich urozmaicona forma, począwszy od koncertów tradycyjnych, a skończywszy na koncertach świątecznych, noworocznych, tematycznych, z wykorzystaniem kostiumów, różnych rekwizytów, zawsze dostarczała słuchaczom wielu wrażeń i wzruszeń.

Koncertami o uroczystym charakterze były zawsze koncerty z okazji Jubileuszu szkoły oraz towarzyszące im  Koncerty absolwentów.

W latach 2007, 2009, 2011 odbyły się Koncerty Młodych Kompozytorów, podczas których swoje prace przedstawiali uczniowie uczęszczający na fakultatywne zajęcia kompozycji.

W murach ZSM koncertowali znani i cenieni wykonawcy, studenci  Akademii Muzycznych, a wśród nich absolwenci naszej szkoły. Gościliśmy również uczniów z innych szkół muzycznych w Polsce, a także uczniów z zagranicy.

(w oparciu o materiały wydane z okazji Jubileuszu 40-lecia ZSM)