Godzina Melomana

Godzina Melomana

   
"Godzina Melomana" to cykl, który powstał w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy ówczesnego wicedyrektora szkoły,  Agaty Falkiewicz. Jego główną ideą była organizacja comiesięcznych spotkań muzycznych. Każdy koncert nosi w swojej tematyce określone treści, wyznaczone jego tytułem, np. Koncert Wiosenny, Koncert muzyki rosyjskiej, Z muzyką przez wieki, Zanim zaświeci pierwsza gwiazdka, Muzyczne granie, jesieni witanie, Co nam w duszy gra, Muzyk i jego instrument. Wykonawcami koncertów są uczniowie SM I i II st. oraz nauczyciele, a obsada wykonawcza obejmuje solistów, zespoły kameralne, chóry i orkiestry. Organizatorami wszystkich koncertów cyklu, zgodnie z założeniem ich inicjatorki -–  są młodzi nauczyciele ZSM, a wśród nich duża grupa absolwentów Szkoły Muzycznej II st., którzy po ukończeniu studiów w Akademiach Muzycznych, powrócili do swojej rodzimej szkoły podejmując trud wychowania kolejnych pokoleń muzyków. Należą do nich: Magdalena Błoch, Łukasz Kryjom,  Wojciech Michno, Oliwia Mądry, Mateusz Fidyka i Henryk Jamroziak. Ponadto koncerty organizowali: Bartosz Bindel, Justyna Wąsowska i Andrzej Henryk Bączyk. Zróżnicowany wiek artystów na scenie i różnorodność repertuaru to wielkie atuty koncertów z cyklu „Godzina Melomana”. Przygotowywane przez nauczycieli koncerty przyciągają na salę koncertową naszej szkoły liczne grono słuchaczy, którzy zawsze są pod wrażeniem młodych wykonawców. Niniejsze koncerty to wspaniała okazja dla uczniów i publiczności do obcowania z pięknem muzyki klasycznej i tej mniej poważnej...
(Comiesięczny cykl koncertów objął rok szkolny 2016/17 i 2017/18)

Konkurs na Melomana Roku

(2 edycje: rok szkolny 2016/17 oraz 2017/18)

Równolegle z powstaniem cyklu „Godzina Melomana”, w kalendarz imprez szkolnych został wprowadzony Konkurs na Melomana Roku. Konkurs zainicjowała w roku szkolnym 2016/2017 Agata Falkiewicz, nauczyciel klasy skrzypiec i ówczesna wicedyrektor szkoły. Konkurs objął dwie edycje, których koordynatorką była Agata Falkiewicz, a pieczę nad przebiegiem rywalizacji i wynikami sprawowała Renata Lewek-Adamczak, nauczyciel przedmiotów teoretycznych. Konkurs przeprowadzany był na podstawie Notatnika Słuchacza Koncertowego. Celem konkursu było rozbudzanie w uczniach chęci uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, koncertowych, w naszej szkole i poza jej murami. Tytuł Melomana Miesiąca zdobywał zawsze uczeń, który posiadał najwięcej odnotowanych koncertów w swoim Notatniku Słuchacza Koncertowego. Uczeń, który uzyskał najwięcej zaszczytnych tytułów Melomana Miesiąca w danym roku szkolnym, zostawał Melomanem Roku. W konkursie rywalizowali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia, cztero- i sześcioletniego cyklu nauczania. Okazją dla uroczystego i oficjalnego ogłaszania zdobywców tytułu Melomana Miesiąca były comiesięczne koncerty z cyklu „Godzina Melomana”.

Meloman roku szkolnego 2016/2017   – Sara Grzegorczyk
Meloman roku szkolnego 2017/2018   – Leon Jakubek