Festiwal Chóralny "Bel Canto"

WERDYKT JURY    -    BEL CANTO 2018

BEL CANTO 2016

Chór Mieszany CON FORZA, ostrowskiej szkoły muzycznej, pracujący pod kierunkiem Janusza Lipińskiego, zdobył  "Zloty Dyplom" na IX Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych BEL CANTO, odbywającym się nieprzerwanie od dwudziestu lat w Ostrowie Wielkopolskim.

W tegorocznej edycji festiwalu BEL CANTO, którego od początku organizatorem jest Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, uczestniczyło 19 zespołów chóralnych (800 chórzystów !) m. in. z Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy i wielu innych miast Polski. W skład Jury weszli: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. zw. dr hab. Anna Domańska z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz prof. dr hab. Jolanta Szybalska – Matczak z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W ostrowskim  festiwalu uczestniczą  najlepsze chóry spośród zespołów działających w ponad 250 szkołach muzycznych w całej Polsce, Są to zespoły koncertujące, będące jednocześnie laureatami wielu  konkursów ogólnopolskich, ale także międzynarodowych.

W opinii wszystkich uczestników, słuchaczy, a także jurorów, poziom artystyczny i organizacyjny festiwalu był bardzo wysoki. Warto dodać, że ostrowski BEL CANTO jest jednym z dwóch, obok WARSZAWSKIEJ WIOSNY CHÓRALNEJ, tego typu festiwalem w Polsce.

…„Moi chórzyści zaśpiewali bardzo dobrze, czego bardzo im gratuluję i za co dziękuję… W konkursie zaśpiewaliśmy bardzo trudny i zróżnicowany repertuar. Nasz występ oceniony został na 23 punkty z 25 możliwych. Wyższą punktację miał tylko zespół, który zdobył Grand Prix. W najbliższym czasie będziemy się przygotowywać do kolejnego, bardzo prestiżowego, tym razem Międzynarodowego Konkursu Chóralnego LAUREA MUNDI w Budapeszcie, który odbędzie na początku lipca tego roku” …

Festiwal BEL CANTO odbył się dzięki finansowemu wsparciu m.in. Centrum Edukacji Artystycznej oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad festiwalem objęło  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk. Patronat medialny nad festiwalem sprawował poznański oddział TVP 3 oraz Radio CENTRUM i Gazeta Ostrowska.

               Red. Janusz Lipiński
WERDYKT JURY    -    BEL CANTO 2016 

 

Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto”
   
Geneza „Bel Canto” sięga 1996 roku. Wtedy odbyła się pierwsza edycja festiwalu, którego pomysłodawcą był, ówczesny dyrektor ostrowskiej szkoły muzycznej – Benedykt Musioł. Początkowo festiwal miał formułę międzyregionalną, obejmującą region Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska. Sukces organizacyjny i artystyczny pierwszych dwóch edycji, mający potwierdzenie w bardzo pochlebnych opiniach ich uczestników, przyczynił się do przekształcenia festiwalu  w ogólnopolski. Należy w tym miejscu podkreślić, iż „Bel Canto” stał się jedynym w Polsce, o takim zasięgu, festiwalem chórów szkół muzycznych.

Od samego początku funkcję dyrektora organizacyjnego tego dużego przedsięwzięcia artystycznego pełnił Benedykt Musioł, a dyrektorem artystycznym festiwalu był, i jest do dnia dzisiejszego, Janusz Lipiński. Festiwal odbywa się pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Patronat Honorowy sprawuje Starosta Powiatu Ostrowskiego. Patronat medialny sprawują: Gazeta Ostrowska i Telewizja Proart.
W każdej odsłonie ostrowskiego festiwalu uczestniczyło średnio 16-18 zespołów chóralnych  (500-600 chórzystów!), reprezentujących regiony różnych stron Polski. Stałym  miejscem festiwalowych prezentacji jest aula Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.Pierwszy festiwal o zasięgu ogólnopolskim odbył się w 2000 roku. Wzięło w nim udział 18 zespołów, reprezentujących szkoły muzyczne m.in. z Torunia, Gdyni, Inowrocławia i Jeleniej Góry.
W 2006 roku festiwal przyjmuje nazwę „Bel Canto”, a funkcję dyrektora organizacyjnego sprawuje  nowy dyrektor ostrowskiej szkoły muzycznej – Robert Matuszewski.

Z każdą kolejną edycją ranga tego wydarzenia artystycznego wzrasta. W Ostrowie goszczą chóry m. in. z Łodzi, Wrocławia, Poznania, Warszawy, Szczecina, Gdańska. Stałym uczestnikiem festiwalu jest Chór Mieszany „Con Forza” ZSM, prowadzony przez Janusza Lipińskiego, który zawsze plasuje się w zaszczytnym gronie laureatów. W skład Jury wchodzą profesorowie wyższych uczelni artystycznych, autorytety w dziedzinie chóralistyki. Do grona tego należą: prof. Józef Świder, prof. Leon Zaborowski, prof. Stanisław Kulczyński, prof. Lucjan Laprus, prof. Halina Bobrowicz, prof. Andrzej Ryłko, prof. Marta Kierska-Witczak, prof. Janusz Dzięcioł, prof. Wit Zawierski, prof. Janusz Stanecki, prof. Grzegorz Rubin. W festiwalu występują chóry, reprezentujące wyłącznie bardzo wysoki poziom artystyczny.

Festiwal stwarza doskonałą okazję do wzajemnych spotkań miłośników śpiewu chóralnego z różnych ośrodków muzycznych Polski. Daje możliwość konfrontacji dokonań artystycznych poszczególnych chórów, a także pozwala na wymianę doświadczeń między chórzystami i dyrygentami. W ramach każdej edycji festiwalu odbywa się seminarium dla dyrygentów, prowadzone przez autorytety w dziedzinie chóralistyki. Dotychczas na estradzie ostrowskiego festiwalu  zaprezentowało się 69 zespołów chóralnych, co daje ok. 2.800 chórzystów!   
Można stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto” zagościł na stałe nie tylko w pejzażu kulturalnym Ostrowa Wielkopolskiego, ale stał się jednym z ważnych festiwali chóralnych w Polsce.