Aktualności

KOMUNIKAT

  ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 w okresie od 29 marca do 18 kwietnia 2021r.

           Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 ustalam zasady funkcjonowania w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego

w okresie od 29 marca 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

1. Wszystkie zajęcia zbiorowe odbywają się zdalnie.


2.
 Dopuszcza się możliwość konsultacji na terenie szkoły w ściśle uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela, rodzica, ucznia pełnoletniego wyłącznie  dla  dyplomantów SM II st.
Pozostali uczniowie przechodzą na naukę zdalną.


3.
 Dopuszcza się dokończenie projektów związanych z nagraniami
na konkursy. Nagrania odbywają się wyłącznie za zgodą rodzica /opiekuna prawnego, ucznia, nauczyciela, akompaniatora po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.


4.
 Uczniowie klasy perkusji oraz fortepianu mogą ćwiczyć na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem.


5.
 Konsultacje oraz nagrania odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym uwzględniając tylko pomieszczenia o dużej kubaturze tj. sala koncertowa, sala kameralna, sala rytmiki, sale teoretyczne.


6.
 W przypadku wystąpienia trudności technicznych, które uniemożliwiają przeprowadzenie lekcji zdalnych konsultacje odbywają się tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

                                                                                            
                                                                      DYREKTOR SZKOŁY

                                                                             mgr Robert Matuszewski

 

Written By: im
Date Posted: 2021-03-26
Number of Views: 161
Wróć