Aktualności

VI Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych "Bel Canto", Ostrów Wielkopolski, 29 maja 2010

 Rozstrzygnięcie Festiwalu - werdykt Jury

 

        Zapraszamy do Galerii

             Festiwal Ogólnopolski Szkół Muzycznych I i II stopnia „Bel Canto” to, obok Warsztatów Klarnetowo-Saksofonowych, druga impreza organizowana przez naszą szkołę, która wpisana jest w kalendarz  międzynarodowych i ogólnopolskich imprez Szkolnictwa Artystycznego Pierwszego i Drugiego Stopnia pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tegorocznym VI Festiwalu wzięło udział 17 chórów z następujących miast: Bochni (2), Chorzowa (2), Gdyni, Kalisza, Kluczborka, Krosna, Legnicy, Lublina, Nowego Targu, Ostrowa Wielkopolskiego, Stargardu Szczecińskiego, Wolsztyna, Wrocławia, Zabrza, Zgierza (szczegółowy wykaz szkół znajduje się w dokumencie zawierającym rozstrzygnięcie festiwalu).
          Jury Festiwalu stanowili wybitni polscy chórmistrzowie i pedagodzy: przewodniczący – prof. Janusz Dzięcioł (AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), członkowie: prof. Halina Bobrowicz (AM im. K. Lipińskiego we Wrocławiu) oraz  prof. Andrzej Ryłko (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Patronat Honorowy objął Starosta Powiatu Ostrowskiego Włodzimierz Jędrzejak, a festiwal zorganizowano przy wsparciu finansowym Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Patronat Medialny objęły: Telewizja kablowa „PROART” oraz „Gazeta Ostrowska”. Z ramienia szkoły w skład Komitetu Organizacyjnego weszły następujące osoby: przewodniczący – dyrektor Robert Matuszewski, wiceprzewodniczący – wicedyrektor Piotr Słociński, dyrektor artystyczny Festiwalu – Janusz Lipiński, sekretarz Festiwalu – Olga Szymańska, członkowie – Sabina Jańska, Małgorzata Jarzyńska, Wiesława Lipińska, Maria Nowak.
          Uroczystej Inauguracji Festiwalu dokonał dyr. R. Matuszewski, powitał Jury, zaproszonych gości, słuchaczy oraz chóry i ich dyrygentów. Przesłuchania poprowadzili  - Aleksandra Tomaszewska- Bączyk i Rafał Miśkiewicz. Festiwalowe przesłuchania rozpoczął Chór „Con Forza” z ZSM. Trzymaliśmy kciuki za wszystkich wykonawców, którzy licznie i szczęśliwie przybywali do Ostrowa z różnych zakątków Polski. Festiwal to ogromne przedsięwzięcie ze względu na dużą ilość wykonawców.  Dzięki uprzejmości Dyrekcji Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  odbywa się on tradycyjnie w Auli tej szkoły.
           Po przesłuchaniach Festiwalowych nastąpiła przerwa. W jej ramach dokonały się obrady Jury, a także próba wspólnego wykonania dwóch pieśni zaplanowanych na Koncert Galowy oraz spotkanie dyrygentów z członkami Jury.
          Koncert Galowy był kulminacyjnym momentem festiwalu, ponieważ  zarówno chórzyści, jak i dyrygenci w ogromnym napięciu oczekiwali na ogłoszenie wyników. Przed nastąpieniem tej doniosłej chwili  do młodzieży i wszystkich obecnym zwrócił się Starosta Włodzimierz Jędrzejak. Następnie na scenę poproszono  Jury oraz dyrygentów chórów, których młodzież przyjęła długimi owacjami. Prof. Janusz Dzięcioł, przed wręczeniem dyplomów i statuetek oraz ogłoszeniem werdyktu Jury, podsumował Festiwal i także ze swej strony podziękował dyrygentom i chórzystom za prezentacje. Moment odczytywania wyników, to chwila wielkiej euforii i burzy oklasków. Uczniowie w wieloraki sposób okazywali swą radość, dziękując gorąco swoim pedagogom – dyrygentom.
          Po rozdaniu nagród, prowadząca Koncert, Aleksandra Tomaszewska - Bączyk, złożyła podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji Festiwalu. Uroczystego zamknięcia Festiwalu dokonał dyr. R. Matuszewski, po czym popłynął wspólny śpiew w wykonaniu uczniów szkół muzycznych II stopnia.  Był to moment - dla wielu obecnych na Koncercie Galowym osób - bardzo doniosły. Zabrzmiał hymn „Gaude Mater Polonia” w opracowaniu Teofila Klonowicza oraz „Modlitwa o pokój” Norberta Blachy. Pierwszym utworem dyrygował Janusz Lipiński, drugim Grażyna Rogala - Szczerek.
 

         Idea Festiwalu sięga 1996 roku, kiedy to odbył się pierwszy Festiwal o zasięgu makroregionalnym. Od 2000 roku Festiwal uzyskał rangę ogólnopolską i został wpisany do kalendarza międzynarodowych i ogólnopolskich imprez Szkolnictwa Artystycznego Pierwszego i Drugiego Stopnia pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W bieżącym 2010 roku odbyła się VI edycja w formule Festiwalu Ogólnopolskiego.  Wliczając wszystkie spotkania festiwalowe, po raz ósmy gościliśmy w Ostrowie chóry szkół muzycznych I i II stopnia.
        Inicjatorem Festiwalu jest były dyrektor ZSM  Benedykt Musioł.
 
                                                           red. A. Tomaszewska - Baczyk


Written By: AT-B
Date Posted: 2010-06-03
Number of Views: 4488
Wróć