Aktualności

Koncert Jubileuszowy chóru Con Forza, Ostrów Wielkopolski, 11.06.2017

Wspaniałe przeżycie muzyczne z chórem Con Forza

W niedzielę, 11 czerwca 2017, odbyło się bardzo ważne w życiu naszej szkoły wydarzenie kulturalne. W kościele parafii pw. św. Pawła Apostoła odbył się szczególny koncert chóru Con Forza, którego dyrygentem od lat jest Janusz Lipiński. Chór w tym roku obchodzi Jubileusz 30-lecia istnienia, stąd inicjatywa zorganizowania uroczystego wydarzenia w murach ostrowskiego kościoła. Podczas koncertu zabrzmiała przepiękna muzyka, której towarzyszyła wyjątkowa i podniosła atmosfera. Piękne muzyczne dźwięki dla licznie zgromadzonej publiczności  wykonali zarówno obecni uczniowie szkoły, jak i grono byłych chórzystów, którzy współtworzyli ten zespół wcześniej. Konferansjerkę podczas koncertu poprowadził nauczyciel klasy fagotu Zespołu Szkół Muzycznych Henryk Jamroziak.Repertuar Jubileuszu był rzetelnie przemyślany i bardzo urozmaicony. Uroczystość została podzielona na dwie części. W pierwszej można było usłyszeć pieśni o tematyce sakralnej, w drugiej natomiast królowała tematyka lżejsza, o rozrywkowym charakterem. Świadczy to o zróżnicowanych i wszechstronnych zainteresowaniach muzycznych chórzystów i ich dyrygenta. Warto podkreślić, że bardzo liczne grono tych młodych ludzi kontynuuje edukację muzyczną na studiach.


Zaproszeni goście i publiczność w kosciele

W przerwie koncertu chórzyści i dyrygent Janusz Lipiński, odebrali liczne gratulacje od przybyłych gości. Muzykom wręczono także odznaki „branżowe” za długoletnią współpracę z zespołem. Najwięcej wyrazów uznania skierowano w kierunku dyrygenta. Specjalne życzenia złożyli między innymi starosta ostrowski Paweł Rajski, wiceprezydent miasta Ewa Matecka, przedstawiciele Związku Chórów i Orkiestr. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Robert Matuszewski poza pięknymi życzeniami poinformował także Jubilata o przyznaniu mu prestiżowej odznaki honorowej Zasłużony Dla Kultury Polskiej. Było to dużym zaskoczeniem dla wzruszonego i szczęśliwego dyrygenta, który w imieniu własnym i chórzystów zabrał głos. W swoim wystąpieniu długo dziękował licznym osobom i instytucjom, które wspierały działalność chóru Con Forza. Znaleźli się wśród nich: obecni i byli chórzyści, dyrygenci, dyrekcja ostrowskiej szkoły muzycznej, czy działacze samorządowi. Janusz Lipiński podkreślił zapał, entuzjazm, pasję, miłość do śpiewu i pracowitość wszystkich chórzystów, którzy na przestrzeni minionych trzydziestu lat reprezentowali śpiewem ostrowską szkołę muzyczną, miasto, powiat oraz kraj. Bez nich, dodał, nie byłoby tak wielu sukcesów krajowych i zagranicznych, licznych podróży i pięknych koncertów. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do byłego i obecnego dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych Benedykta Musioła i Roberta Matuszewskiego za akceptację, wyrozumiałość i pomoc, a także starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego.  Na koniec Janusz Lipiński wyraził nadzieję, że w chwili obecnej otwiera się nowy, piękny rozdział w historii chóru „Con Forza”.Po koncercie licznie zgromadzona publiczność mogła zakupić „Monografię Con Forzy”, która została wydana nakładem wydawnictwa „Republika Ostrowska”.


Chór i konferansjer koncertu Henryk Jamroziak

Serdecznie gratulujemy chórowi wspaniałego i pełnego wzruszeń koncertu, licznych sukcesów muzycznych !
Życzymy dalszej tak owocnej pracy i wielu cudownych muzycznych chwil !


Po pierwszej części koncertu...


Chórzyści otrzymują honorową odznakę


Gratulacje i podziękowania od starosty Pawła Rajskiego i Andrzeja Leraczyka


Przemówienie dyrygenta Janusza Lipińskiego


Gratulacje i podziękowania od dyrektora Roberta Matuszewskiego

Written By: rw
Date Posted: 2017-06-20
Number of Views: 2097
Wróć