Aktualności 2013/2014

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I SCN, 31.10.2013 r.

 Witaj szkoło kochana, ślubujemy…

Zapraszamy do Galerii
 

    W czwartek, ostatni dzień października 2013r. najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim mieli swoje święto. Odbyło się wówczas uroczyste pasowanie na ucznia szkoły muzycznej. Uroczystość przygotowała Pani Wiesława Lipińska, nauczycielka rytmiki w klasie I SCN. Natomiast o poprowadzenie ślubowania poproszono Panią Izabelę Michalską. Jest to osoba zawsze zaangażowana w przygotowanie tejże uroczystości i w związku z tym należą jej się szczególne i serdeczne wyrazy podziękowania. Wśród zgromadzonej licznie publiczności byli rodzice, nauczyciele oraz szkolni koledzy, koleżanki. Obecni byli także Pan Dyrektor szkoły Robert Matuszewski i Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Bogumiła Gruszczyńska-Kozan.  
    Tegoroczne ślubowanie składało się z trzech części. Pierwsza z nich to powitanie przybyłych na uroczystość oraz wizyta wesołego „Duszka szkoły”.  „Duszek” (w tej roli Malwina Wieczorek), który zaraz za dziećmi wkroczył na scenę, bardzo sprawnie przepytał pierwszaki z wiedzy o ostrowskiej szkole muzycznej, poprosił również o wykonanie pięknego tańca. Egzamin dzieci zdały oczywiście śpiewająco. Dlatego też „Duszek” stwierdził z satysfakcją, że są oni wspaniale przygotowani do roli ucznia szkoły muzycznej. W tej sytuacji przystąpiono do najważniejszej części uroczystości, aktu ślubowania. Wszystkie dzieci zgodnie złożyły zobowiązanie, że będą dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli, pracowników, kolegów i koleżanki oraz mienie szkolone i co najważniejsze pilnie się uczyć. Następnie Pan Dyrektor szkoły każdego pierwszaka pasował na ucznia. Potem w krótkich słowach do dzieci wyraził radość z przyjęcia ich do grona uczniów i życzył samych sukcesów w nauce i wytrwałości. Po czym rozdano pamiątkowe dyplomy i upominki. Przed zejściem ze sceny dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Szkoła muzyczna ” i pozowały do pamiątkowej fotografii. Ostatnią częścią ślubowania był krótki koncert. Na scenie zaprezentowało się kilkoro starszych uczniów szkoły muzycznej. Jako pierwszy wystąpił duet fortepianowy w składzie Aleksandra Borkowska i Zuzanna Chmura kl. III SCN w utworze J.Garści  „Bęben”. Po nim zaprezentowała się flecistka Marta Kryjom, która wykonała I. Bogar ‘a„Taniec świniopasa” i  G. Martiniego „Pieśń miłosna”. Na ksylofonie „Starą piosenkę” zagrał Nikodem Wielebski, a na koniec Hanna Wojtkowiak na skrzypcach przedstawiła utwór D. Obijalskiej „Łoś patataj”.
Cała uroczystość miała bardzo radosny i podniosły charakter. Dzieci były przejęte nową rolą jaką na siebie przyjmują i jednocześnie cieszyły się, że mają możliwość uczyć się grać na instrumentach muzycznych. Muzyka to piękna rzecz i ubogaca życie każdego człowieka. Takiego właśnie bogatego i pełnego sukcesów, pasji i miłości do muzyki pobytu w szkole muzycznej wszystkim tegorocznym pierwszakom serdecznie życzymy.  Obyście zawsze byli tak pełni zapału do nauki jak w dniu ślubowania.

                    red. Renata Wojciechowska i Wiesława Lipińska


   

Written By: AT-B
Date Posted: 2013-11-08
Number of Views: 1509
Wróć
 
Enter Title

Ustaw kursor myszy w tym miejscu, a następnie kliknij na pasek narzędzi, aby edytować zawartość